Styre og stell

Klubben har generalforsamling hver vår. Da velger vi styre, og tar andre avgjørelser om styre og stell. Alle medlemmer av Hexagon har stemmerett, og kan stille til styrevalg. Se Kontaktinformasjon for e-postadresser til styret.

Styret består av fem personer som velges for ett år av gangen. Klubben velger også årlig en Hexconsjef som leder arrangeringa av spillfestivalen vår. Hexconsjefen velges første klubbkveld etter Hexcon.

Hexagons styre 2017 består av:

  • Generalsekretær: Sigurd Gaut
  • Kasserer: Christer Sundli
  • PR-ansvarlig: Espen Kvernmo
  • Nettansvarlig: Hilde Austlid
  • Materialforvalter: Per Kristian Schanke

Varamedlemmer:

  1. Anniken Sandøy
  2. Fredrik Olavesen
  3. Rolf Arne Gandrud

Revisor: Magne Kværnø

Hexconsjef 2017: Knut Eivind Brennhaug