Styre og stell

Klubben har generalforsamling hver vår. Da velger vi styre, og tar andre avgjørelser om styre og stell. Alle medlemmer av Hexagon har stemmerett, og kan stille til styrevalg. Se Kontaktinformasjon for e-postadresser til styret.

Styret består av fem personer som velges for ett år av gangen. Klubben velger også årlig en Hexconsjef som leder arrangeringa av spillfestivalen vår. Hexconsjefen velges første klubbkveld etter Hexcon.

Hexagons styre 2018 består av:

  • Generalsekretær: Per Kristian Schanke - hexagon skillingsbolle coqrouge.net
  • Kasserer: Christer Sundli
  • PR-ansvarlig: Torgeir Engen
  • Nettansvarlig: Hilde Austlid
  • Materialforvalter: Knut Eivind Brennhaug
  • Hexconsjef: Sigurd Gaut

Varamedlemmer:

  1. Rune Sivertsen
  2. Rolf Arne Gandrud
  3. Sondre Øverås

Revisor: Espen Kværnø