Forslag til klubbsaga 2017/2018

Skrevet av hildea man 17/04 2017 - 09:44
En tjuesida terning

Årets klubbsaga begynner å nærme seg slutten, og det er på tide å starte valget av neste års saga.

Hva er en klubbsaga?

Klubbsagaen er Hexagon sin offisielle rollespillkampanje som kjøres over et år (fra skolestart til skoleslutt). Klubbsagaen er åpen for alle som ønsker det å spille i, og det er normalt sett forskjellige grupper fra gang til gang. Det er som regel 2 til 4 spilledere som hver uke kjører hvert sitt plot i den samme kampanjen.

Hva som er et års klubbsaga besluttes av klubben i løpet av våren før sagaen kjøres. Da velges det blant de forslagene som er kommet inn.

Hvordan kan jeg komme med et forslag til klubbsaga?

Hvem som helst kan komme med et forlag til neste klubbsaga. Forslaget sendes til hexagonstyret@googlegroups.com eller leveres på papir til et styremedlem en klubbkveld.

Et forslag til klubbsaga bør inneholde følgende:

  • Hovedspilleder (og helst også en liste med med-spilledere)
  • System, og eventuelt undersystem (f.eks: D&D 5, Vampire the Requiem)
  • Litt settinginformasjon
  • Type spilling/setting (horror, politisk, sosialt, sci-fi, space, etc)

Frister

Fristen for å levere forslag til årets klubbsaga er onsdag 26.april. Den dagen blir alle forslagene presentert i pausen, og det oppfordres alle spilledere å møte for å presentere sitt forslag.

Forslagene vil bli lagt ut på klubbens nettsider kort tid etter og sendt på felleslista slik at alle kan lese gjennom dem i ro og mak.

Avstemningen vil gjennomføres onsdagen etter, det vil si onsdag 3.mai.

Krav til hovedspilleder

Det er hovedspilleder sitt ansvar å sørge for at det er plott tilgjengelig hver klubbkveld. Hovedspilleder har også ansvar for å sørge for at oppdatert informasjon distribueres til spillerne (gjerne gjennom en wiki eller liknende) og at det er oppdaterte lånekarakterer for folk som kommer innom for en enkeltspilling eller som bare vil prøve.

Hovedspilleder har også ansvar for å ha en oversikt over alle som har vært spilleder i løpet av året slik at refusjoner går i orden.