Medlemskap og kontigent

De to første klubbkveldene du er her trenger du ikke å betale noe. Deretter regner vi med at du er hekta...

Du betaler en liten avgift for å være medlem et kalenderår, i tillegg betaler du adgangspenger per kveld eller per semester. Prisene er satt slik at det lønner seg å betale per semester hvis du kommer ofte på klubbkveldene. Her praktiseres en viss fleksibilitet, slik at du kan få refundert dagsbilletter hvis du senere skulle ombestemme deg og betale for et helt semester i stedet.  Hvis du ikke ønsker å bli medlem, kan du betale en noe høyere adgangspris til enkeltkvelder. Medlemmer har stemmerett på generalforsamlinga og til å stille til styreverv. Det aller meste av kontingenten går til leie av lokaler. Vi bruker også en del penger på å kjøpe spill. Budsjett og regnskap for Hexagon finner du i siste referat fra genfors. Hvem som helst som har fylt 14 år eller går på ungdomsskolen kan bli medlem av Hexagon.

Følgende satser gjelder for 2017:

Medlemskontingent: 50

Adgang et helt semester: 200

Adgang til enkeltkvelder: 30

Semestrene:

Vårsemesteret: 1.januar til 31.juli

Høstsemesteret: 1.juni til 31.desember