Verktøykasse for styret

Her finner du praktiske ting for styret og andre, for drift av klubben. Nyttig info finnes også under Styre og stell, særlig i styreinstruksene.

Ringbærere (folk som kan åpne inngangsdøra):

  • Harald
  • Tore
  • Per Kristian (virker ikke?)

Folk som har nøkkel til postboksen:

  • Per Kristian 
  • Sigurd