Through the Ages - Åpningsstrategier: Wonders

Skrevet av KnutEivind lør 01/12 2012 - 21:16
Through the Ages

Denne artikkelen handler om åpningsstrategier i brettspillet Through the Ages. Jeg skal her fokusere spesielt på wonders i epoke A, deres styrker og svakheter, og hvordan man bør legge opp spillet sitt for å få mest mulig ut av dem.

Pyramids

Pyramidene er regnet som det beste underverket fra epoke A. For de fire aksjonene og seks ressursene du bruker, kan du regne med å få tilbake 15+ sivile aksjoner i løpet av spillet. I de tidlige rundene gir den ekstra hvite brikken deg et kjærkomment handlingsrom. Den ekstra aksjonen kan være det som gjør at du kan gjøre både de nødvendige infrastrukturforbedringene for å unngå korrupsjon, og plukke opp nøkkelkort som kommer på bordet. I senere runder gjør Pyramids det lettere å få tak i de kortene du har, noe som er spesielt viktig i 2-spiller TTA.

Pyramidene hjelper deg nesten uansett hvilken strategi du velger, men det er noen strategier de belønner mer. Pyramidene er kjekt i kombinasjon med både Moses og Julius Cæsar, men den lederen som forsterkes mest, er Aristoteles. Det gir deg både en ekstra aksjon til å plukke opp et teknologikort, og ekstra plass på hånden.

Et valg du må ta er om du skal satse på å bygge Pyramidene så fort som mulig, eller prioritere noe annet først (som Bronze og Philosophy). Hvis Aristoteles er din leder, bør du gjøre dem ferdig så fort du kan (etter å ha bygd Bronze i runde II), hvis ikke er det rom for diskusjon. Ha imidlertid i bakhodet at du får mindre igjen for investeringen jo lenger du venter med å bygge dem ferdig.

Min foretrukne rekkefølge er å bygge Bronze i runde II, og fullføre Pyramidene i løpet av runde III og IV (runde III hvis du har gule kort og/eller riktige events). En fordel med dette er at du kan utsette din andre "Increase Population"-action, og likevel ha en arbeider klar i worker poolen i tilfelle "Development of Religion" eller "Development of Warfare" skulle dukke opp. Du vil på denne måten spare 1 food i consumption. Ulempen er at du må utsette bygging av Philosophy, og må regne med å gå glipp av 2 science. Hva som er best er nok situasjonsbetinget.

Når du allerede har en ekstra hvit brikke, blir det noe mindre kostnadseffektivt å gjennomføre en revolusjon. Du får dermed et ekstra insentiv til å betale full teknologikostnad når du skal skifte styresett. Det kan derfor være lurt å prioritere å få i gang en god science-motor, skjønt dette er noe man som regel alltid bør gjøre.

Hanging Gardens

Hanging Gardens er regnet som et av de bedre underverkene i epoke A. Med to smilefjes bør du normalt ikke måtte bekymre deg for Civil Disorder før langt ute i epoke II. Den praktiske konsekvensen er først og fremst at du raskere får sysselsatt alle dine arbeidere i epoke I.

Dette underverket er spesielt nyttig når Moses er din leder, siden raskere befolkningsvekst også gir raskere problem med smilefjes. Det gir også et godt grunnlag for å score poeng med Michelangelo, spesielt hvis eventen Development of Religion kommer opp.

Hanging Gardens er ikke et underverk du har hastverk med å bygge ferdig, så lenge du fullfører det før epoke I er omme. Smilefjes er ikke en vare på linje med mat, ressurser og lyspærer, og du tjener sjelden noe på å ha flere smilefjes enn nødvendig. Ingen events fra epoke A påvirkes av antallet smilefjes, mens vi i epoke I har Rebellion og Immigration. Dette er events som du forventes å profitere mest på, og bør derfor ikke være det dine motspillere er mest interessert i å spille. Skulle slike events dukke opp, er det formodentlig du som har planttet dem. Oppsummert bør du prioritere forbedring i din infrastruktur og militærstyrke før du fullfører Hanging Gardens. De 2-3 kulturpoengene du går glipp av, er for lommerusk å regne.

De som er grådige på å score mange poeng tidlig i spillet, vil gjerne prøve å få bygd både Hanging Gardens og St. Peters Basilica. Får man også tak i Michelangelo som leder, har man en veldig kraftig poenggenerator. Denne kombinasjonen gjør deg imidlertid svært sårbar for eventen "Ravages of Time", som gjør at du hele tiden må være beredt på å miste mange smilefjes. Og du må regne med at oppegående motspillere som får dette kortet, kommer til å spille det. Denne investeringen krever også at du prioriterer bort noe annet, som lett gjør at du vil henge etter militært. Det å ha mange kulturpoeng, gjør deg også til et yndet mål for krigerske motspillere, så overvei dine valg nøye!

Library of Alexandria

Dette er et ganske populært underverk, som det er litt delte meninger om. Jeg tar for meg effektene først: 1 lyspære ekstra i runden er OK. Å kunne holde på ett ekstra militært kort hver runde er OK (spesielt i 2-spiller TTA). Å kunne holde på et ekstra sivilt kort hver runde, er noe du sjelden har bruk for. Til slutt er 1 seierspoeng hver runde bedre enn ingenting, men ikke så mye mer. Samlet sett er bonusene du får fra biblioteket kjekke å ha, den store ulempen er at det krever fire sivile aksjoner å bygge.

Biblioteket har en viss synergi med Aristoteles, men de fire sivile aksjonene det tar å bygge det, er fire aksjoner du ikke får brukt Aristoteles' bonus. Helt greit hvis det på bordet er tørke på gode teknologier når du bygger det, men det er noe du har liten kontroll over. Er du heldig kan du plukke opp Masonry for 1 sivil aksjon, og bruke det til å fullføre underverket med to byggeaksjoner.

Den lederen som biblioteket har størst synergi med, er Hammurabi. Biblioteket løser delvis Hammurabis problem med at du bare har 1 militær aksjon hver runde, mens Hammurabis ekstra sivile aksjon gjør det lettere å fullføre underverket.

Underverket bør bygges så fort som mulig, helst mens det fortsatt er noen A-kort på bordet. De fire sivile aksjonene binder deg veldig opp, så hvis du venter, vil du lett havne i et dilemma mellom å forsake gode sivile kort (som koster 1 aksjon å plukke opp), og å få korrupsjon. Du bør ikke bygge ekstra Philosophy før du er ferdig med underverket. Du taper 1 lyspære på det, men får igjen 1 mat, ett militærkort og 1 kulturpoeng.

Colossus

Colossus er regnet som det klart svakeste underverket fra epoke A. Det er ikke helt uspillbart, men hvis du skal få noe vesentlig nytte av dette underverket, må du legge opp til en bevisst strategi: En koloniseringsstrategi. Denne artikkelen vil derfor handle om hvordan du spiller en målbevisst koloniseringsstrategi.

De seks C-er

Når du spiller en koloniseringsstrategi er det seks nøkkelkort du skal se opp for: Colossus, Cæsar, Cartography, Columbus, Cook og Constitutional Monarchy. Du bør få tak i så mange som mulig av disse. Colossus er en god start, men trolig det minst viktige.

Cæsar

Den klart viktigste ressursen i en koloniseringstrategi er ekstra militære aksjoner, særlig er spranget fra to til tre aksjoner stort. Det øker sjansen for å trekke kolonier som du kan plante i event-decken, det øker sjansen for å trekke bonuskort, det øker sjansen for å trekke en god taktikk, og de gjør at du lettere kan gjenoppbygge etter at du har kolonisert. Cæsar og Colossus er derfor en sterk kombinasjon å starte med.

Cartography

Denne teknologien gir +2 i koloniseringsbonus, dobbelt så mye som Colossus. Sammen med Colossus og Cæsar får du +3 i styrke, noe som gjør deg mindre sårbar etter du har kolonisert, eller hvis du mangler en taktikk.

Ulempen med å oppdage denne teknologien, er at du trolig må forsake en av nøkkelteknologiene fra epoke 1 (Irrigation, Iron, Alchemy, Knights, Swordsmen). De viktigste er nok Irrigation og Knights. Hva du velger bort vil nok være situasjonsbetinget. Hvis du får tak i både Fertile Territory og Inhabited Territory tidlig, kan du kanskje velge bort Irrigation, har du Fighting Band og Swordsmen, velger du kanskje bort Knights. Ofte er det opp til de andre spillerne hva du går glipp av, du bør uansett legge en plan for hvordan du skal kompensere dine mangler.

Columbus

Columbus kan være en grei leder i en koloniseringsstrategi, og da som en forløper til Cook. Du bør helst ha en koloni på hånden din på forhånd, hvis du har tenkt å gamble på at du trekker en koloni i løpet av epoke II, sørg for å ha minst tre militære aksjoner.

Her må jeg nevne et lite unntak fra C-regelen, du kan i stedet for Columbus gå for Frederick Barbarossa. Han lar deg bygge en militærenhet direkte fra Population Bank, for 1 mat og 1 ressurs mindre. I tillegg bruker du ikke noen militær aksjon. Dette gjør det mye enklere for deg å gjenoppbygge din militærstyrke etter at du har kolonisert. Jo flere kolonier det er i event-decken, jo kraftigere er denne egenskapen.

Hvis du ikke trekker noen gode taktikk-kort, kan også Genghis Khan være et alternativ. Han gir alle kavalri-enheter + 1 styrke, også når du koloniserer!

Cook

I epoke II er tiden inne for virkelig å høste fruktene av en vellykket koloniseringsstrategi, James Cook gir deg rikelig med poeng, med minimale anstrengelser.

Constitutional Monarchy

Til slutt har vi Constitutional Monarchy, som alt i alt er det beste styresettet i forholdet til pris, og kanskje også er det beste sivile kortet, uansett epoke. Dette er kronen (pun intended) på verket for en effektiv koloniseringsstrategi.

Andre strategiske råd

Foruten de seks C-ene (og en B), er det tre gule kort du bør være interessert i: Patriotism, Wave of Nationalism og Military Build-Up. Disse hjelper deg med å bygge opp igjen dine soldater etter at du har ofret dem.

I en koloniseringsstrategi er det en fordel å ha små arméer. Dette er en fordel både med tanke på å kunne komme med høyere bud, og at du ikke så lett mister taktikkbonusen fordi én soldat forsvinner. Den beste taktikken er Medieval Army. Ellers er Fighting Band og Light Cavalry å foretrekke foran Legion, Phalanx og Heavy Cavalry. Ellers er det ofte lurt å bygge soldater på forhånd, slik at man har én eller to til overs man har planlagt å bruke på kolonisering. Har du Medieval Army og trekker Classic Army, kan det kanskje også være smartest å vente litt før du oppgraderer taktikken.

Til slutt vil jeg påpeke at koloniseringsstrategien er en risikabel, men ofte svært lønnsom strategi. Når du har ofret soldater, er du veldig sårbar for angrep, og dine motspillere vet også at du trolig har brukt opp dine Defense/Colonization-kort. Unngå å overby på kolonier, særlig hvis det er fortsatt er flere spillere som har tur før deg. Er timingen dårlig, bør du trolig bite i det sure eplet, og la en motspiller få kolonien som er oppe til auksjon, kanskje til med veldig billig.

Stikkord